Les obres del carrer del Carme…

Feia molt temps que no en parlava, de les obres del carrer del Carme. En part, perquè es van donar per finalitzades temps enrere, tot i que faltava algun tram i alguna actuació que s’haurien d’haver tirat endavant, però que, suposo que per motius pressupostaris, no es van tirar endavant.

Dies enrere, però, un veí del carrer em va dir que des de l’Ajuntament els havien informat que s’havia reactivat la construcció del pont peatonal entre el c/Carme i Emili Grahit a l’alçada de c/Julià de Chia. Vaig sol·licitar informació a través del web de l’Ajuntament la setmana passada; suposo que tard o d’hora me’n diran alguna cosa.

Però avui tot fent una cerca ràpida he vist que, a més, el tram que falta, entre c/Olivera i c/Enderrocades, també sembla que està “en moviment”. Com a mínim, en allò més burocràtic: en l’acta de la Junta de Govern del 16 d’octubre, hi he vist el següent:

Resolució 2008001304

26. Primer – SOL·LICITAR a la Diputació de Girona, la subvenció atorgada d’acord amb les Bases Reguladores de les Subvencions dins l’àmbit de Cooperació Municipal – Fons de Subvencions 2008 per al finançament d’actuacions de competència municipal, per destinar-la a la financiació del projectes:

– Projecte d’Urbanització del carrer del Carme, entre els carrers Enderrocades i Olivera.

– Projecte de reforma de l’Estadi Municipal de futbol de Montilivi.
Segon – Facultar àmpliament a l’alcadessa senyora Anna Pagans i Gruartmoner, i subsidiàriament al Tinent d’alcalde o regidor en qui delegui, o qui exerceixi les seves funcions, per a relaitzar les actuacions pertinents a l’efectivitat d’aquest acord.

Sembla, doncs, que el projecte no ha caigut en via morta, que hi pensen; tot i que si a l’octubre es demanaven els diners juntament amb la reforma de l’Estadi del Girona, tot això hauria d’estar més avançat. A veure si aviat en tenim noves notícies!