El pressupost en un projecte tecnològic


Els pressupostos de projectes tecnològics solen ser -suposo que com en molts d’altres àmbits- especialment complicats quan es basen sobretot en temps de feina. I ho són perquè en alguns casos la recerca necessària per elaborar-los significa una bona part del temps propi del projecte.

L’ús d’eines relativament noves, en proves, o amb funcionalitats molt concretes fan que de vegades sigui difícil establir el temps que podem tardar en desenvolupar alguna rutina que en faci ús sense fer-ho directament. De la mateixa manera, els requisits tecnològics de cada projecte poden variar lleugerament (en versions de servidors, tipus de tecnologies utilitzades o infraestructura tècnica), fent més imprevisible el temps mitjà que es pot emprar en dur a terme tasques que hem de valorar.
Hi ha qui fa pagar per l’elaboració del pressupost, amb un preu inicial que ve a fer de paga i senyal per poder recuperar l’import de part del temps que pot costar quantificar el projecte. D’altres prefereixen optar per pressupostos oberts, que poden ser frustrants pel client si creixen gaire desmesuradament.
Una altra opció és comptar que el temps gastat en la recerca necessària és una inversió en coneixement, però en casos molt específics és poc probable que tornem a coincidir amb les dades que ens hem trobat anteriorment.
Jo cada cop crec més en pressupostos inicials per fer una valoració aproximada -per captar o no l’interès- que permetin poder especificar una paga i senyal del projecte, que començarà amb un document tècnic a mode de pressupost definitiu. D’aquesta manera, es poden detectar possibles problemes o incompatibilitats a priori i valorar si hi ha alternatives quan encara hi som a temps. Això, però, implica una temporalització més àmplia del projecte a partir de la data d’inici, ja que pot haver-hi enviament de documentació o negociació. I al final, el termini estimat acaba espantant el client, que en general hauria esperat unes dates molt més ajustades de bon començament.
Fer un bon pressupost no és fàcil, perquè hi ha molts models diferents, i el primer que cal fer és escollir l’opció que en cada cas veiem més segura. Tot i això, la documentació del projecte n’és una part essencial,  de manera que aprofitar la figura del pressupost pot estalviar-nos feina i donar-nos una base sobre la que treballar, més enllà de ser un contracte per uns serveis menys específics, a la vegada que serveix de guia per mesurar-ne l’acompliment i revisar periòdicament els terminis.
,

Deixa un comentari

L’adreça electrònica no es publicarà.