Utopies, bitcoins, i lladres de “teclat” blanc

Aquest cap de setmana vaig trobar un article, “How to steal Bitcoins“, amb explicacions tècniques sobre el funcionament de les Bitcoins i com les claus insegures poden fer-nos una víctima fàcil i ràpida.