Gmail: com m’organitzo?

Gestiono moltes adreces de correu electrònic diferents. I puc rebre centenars de correus en un sol dia, de tots els tipus. Inicialment, fa anys, tenia un Hotmail per temes més personals i més d’un compte de feina, de manera que els havia configurat tots en un Outlook (que més endavant passà a ser un Thunderbird,… Continue reading Gmail: com m’organitzo?