Eleccions, captura de dades i visualitzacions

Quan hi ha eleccions, els mitjans de comunicació poden sol·licitar accés a uns arxius de text, amb camps de longitud fixa i separats per punts i coma, que contenen les dades de l’escrutini. Aquests arxius, degudament tractats, es converteixen en les taules i gràfiques que es poden veure en aquests mitjans, i que van evolucionant amb el… Continue reading Eleccions, captura de dades i visualitzacions

Altres maneres de presentar la informació

Sovint, quan tinc alguna estona “morta”, em dedico a buscar implementacions tècniques concretes de formes per presentar la informació al web. Sovint, en forma de paquets programat en Javascript i basats en llibreries com JQuery, que ofereixen possibilitats prou curioses. Avui volia parlar, precisament, d’un cas de la “competència”, l’especial sobre els 10 anys de… Continue reading Altres maneres de presentar la informació

VideoJS, video per tots els navegadors

Feia temps que buscava alguna solució pels vídeos inclosos dins d’un web. El tag <video> d’HTML5 és fantàstic, si, però encara hi ha molts usuaris que tenen navegadors que no el suporten. Però em van recomanar un component en Javascript, anomenat VideoJS, que soluciona bona part dels problemes.