Etiqueta: tomdoc

  • Documentació del codi: comentant la nostra feina

    La divulgació de la feina que fem els programadors és complicada: moltes vegades, fins i tot per nosaltres mateixos. I el fet de documentar el codi no és el comú denominador dels programadors, tot i que hauria de ser un element indispensable de qualsevol codi font que s’hagi de compartir.